Home
* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Ako vypovedať zmluvu PZP motorového vozidla? PDF Vytlačiť E-mail

Poisťovne čakajú na výpovede do 19. novembra 2009

Každý majiteľ motorového vozidla musí mať povinne uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla (PZP). Môže sa rozhodnúť, v ktorej poisťovni auto poistí. Takisto raz do roka môže požiadať o zmenu poisťovne.

Väčšina majiteľov má poistené vozidlá na tzv. technický rok, teda od prvého dňa jeho používania. Približne tretina majiteľov áut zostala verná poistnému obdobiu, ktoré zodpovedá kalendárnemu roku.

Kto však chce vypovedať zmluvu so svojou pôvodnou poisťovňou, bez rozdielu či má poistenie uzatvorené na technický alebo kalendárny rok, musí si dať pozor, aby dodržal zákonom stanovenú 6-týždňovú lehotu. Teda 42 dní pred začiatkom nového poistného obdobia. Napríklad pre vozidlo poistené 8. 7. 2009 bez stanovenej doby ukončenia poistenia sa ráta 42-dňová lehota od 7. 7. 2010 vrátane. Poistenec tohto vozidla by musel podať výpoveď do 27. mája 2010. Stanovením konca poistnej doby poistenie automaticky zaniká a výpoveď nie je potrebné podávať.

Skontrolujte si dátum začiatku poistenia vozidla
(do kolónky „Poistenie ku dňu“ zadajte dnešný dátum)

Rozhodujúci je dátum začiatku poistenia, ktorý musí byť uvedený v zmluve. Kto má uzatvorené poistenie na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. 1. do 31. 12. 2009, poistnú zmluvu musí vypovedať najneskôr 18. novembra 2009. Od 19. novembra začína plynúť výpovedná lehota.

Výpoveď je možné poslať na adresu súčasnej poisťovne osobne alebo poštou. Odporúčame osobne zájsť do pobočky poisťovne, pretože potvrdením kópie výpovede je zaručené, že bola včas doručená. Poštou treba podať zásielku najneskôr 16. novembra. Najlepšie 1. triedou a doporučene, aby bol doklad o odoslaní.

Výpoveď musí spísať držiteľ motorového vozidla (občan) alebo za firmy je to poverená osoba, zväčša konateľ alebo člen predstavenstva. Predpísaný formulár výpovede nejestvuje. 

Vo výpovedi by nemali chýbať tieto údaje:

  1. údaje o poistníkovi
  2. číslo poistnej zmluvy PZP
  3. údaje o vozidle (napr. EVČ, značka, model/typ, atď.),
  4. dátum ukončenia poistného vzťahu
  5. podpis poistníka.

Vzor výpovede poistnej zmluvy PZP (.doc) 

Výpoveď možno podať kedykoľvek aj v priebehu poisteného obdobia. Treba si ale dobre prečítať všeobecné poistné podmienky, za akých okolností tak môže dôjsť zo strany poistenca a poisťovne. Môže to byť napríklad v prípade:

  • krádeže alebo totálnej škody
  • zmeny majiteľa - držiteľa vozidla
  • dobrovoľného vyradenia vozidla
  • nezaplatenia alebo neskorej úhrady poistného.