Home
* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Poučenie pred uzavretím poistnej zmluvy PDF Vytlačiť E-mail

S platnosťou od 1. apríla 2010 musí byť každý záujemca o poistenie písomne oboznámený o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ešte pred jej uzavretím. Túto povinnosť voči svojim klientom si musí splniť každý sprostredkovateľ poistenia. Zaväzuje ich k tomu Opatrenie Národnej banky Slovenska.

Sprostredkovateľ musí v prítomnosti klienta, po predstavení poistného produktu, oboznámení s podmienkami a všetkými výhodami a nevýhodami i možnými rizikami,  spísať nový druh formulára. Ten má klientovi pomôcť rozhodnúť sa, či mu poistný produkt vyhovuje a či  nakoniec aj poistnú zmluvu uzatvorí. 

Tlačivo obsahuje základný prehľad podmienok uzavretia poistnej zmluvy, ktorým by mal poistník porozumieť. Je to prehľad o najdôležitejších dojednaniach návrhu poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienkach a iných dokumentoch, ktoré by mal ešte pred uzavretím poistnej zmluvy poznať a zvážiť.

Formulár obsahuje:

I. Informácie o poisťovateľovi

II. Charakteristiku poistnej zmluvy

  • Názov poistného produktu
  • Popis produktu – charakteristika, riziká, výhody, výluky z plnenia
  • Dôsledky nezaplatenia poistného
  • Doplnkové administratívne služby
  • Vykonávanie zmien v poistnej zmluve
  • Podmienky odstúpenia
  • Informácie o investičnom riziku
  • Spôsob vybavovania sťažností

III. Upozornenie poistníka

Pamätajte na to, že informácie uvedené vo formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktoré vám vyplývajú z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti platné pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov. Tie sú naďalej súčasťou všeobecných a osobitných podmienok, s ktorými by ste sa mali oboznámiť. Formulár nenahrádza poistnú zmluvu! Iba pomáha pri rozhodovaní sa.