Home Poradňa Poradňa Vzor výpovede PZP

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

poradime2.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Vzor výpovede PZP PDF Vytlačiť E-mail

Jozef Kováč (alebo názov firmy), Nová 16, 800 00 Bratislava

 

        

                                                                                                                                                          Prvá poisťovňa, a.s.
                                                                                                                                                          Uličianska 1
                                                                                                                                                          800 00 Bratislava

 

 


VEC:  Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia motorového vozidla
(č. poistnej zmluvy: ....................)

 

 Podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne ................, a.s., Bratislava

a ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka podávam 

v ý p o v e ď

z poistenej zmluvy č. ............................o zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla.

Motorové vozidlo:
Značka vozidla a typ: Opel Astra Standard
Evidenčné číslo: BY111AA

 Zároveň žiadam o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu poistenia.


S pozdravom


                                                                                  ..............................................................
                                                                                          Meno a priezvisko držiteľa vozidla

 

 

 

V .........................................., dňa ...........

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

  • život
  • úraz 
  • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

  • doba sporenia je konečná 
  • výška úspor nie limitovaná
  • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

  • musia byť výhodné
  • nesmú splácať inú pôžičku
  • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..